möhkəmləndirilmə

möhkəmləndirilmə
«Möhkəmləndirilmək» dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • möhkəmləndirilmək — məch. Möhkəm hala gətirilmək, möhkəm edilmək, bərkidilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsaslandırılmaq — məch. 1. Təməli atılmaq, möhkəm təməl üzərində qurulmaq. 2. İnandırıcı sübutlarla və ciddi dəlillərlə möhkəmləndirilmək. İrəli sürülən fikirlər möhkəm dəlillərlə əsaslandırılmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açıq — sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə. Açıq qutu. Açıq kitab. – Səhər Sona yuxudan ayılıb medalyonu açıq z. gördü. N. N.. // Qıfılsız, bağlı olmayan. Açıq şkaf. Açıq qapı. 2. Örtüksüz, üstü örtülü olmayan, damı olmayan. Açıq səhnə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədən — is. <ər.> İnsan və ya heyvanın vücudu; gövdə. Bədən üzvləri. İri bədən. Sağlam bədən. Ağ bədən. – <Gülpəri:> Yazığı o qədər döyübdür ki, bədənində sağ yer qalmayıb. Ə. H.. İndi ananın yarıçılpaq bədəni şaxta qarşısında müdafiəsiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çarizm — <rus.> Qeyri məhdud hakimiyyətin təkcə padşaha, çara məxsus olduğu dövlət idarə üsulu; çar üsuli idarəsi; çarlıq. Çarizmin devrilməsi. – Yoxsa bu qalanın hər divar daşı, Olacaq çarizmə bir məzar daşı. S. V.. Knyaz Voronsovun Tiflisdə bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmirləşdirilmək — məch. Dəmirlə möhkəmləndirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sementlənmək — məch. 1. Sementlə malalanmaq, sement çəkilmək. 2. tex. Sementlə bərkidilmək, sementlə möhkəmləndirilmək. 3. Bax sementləşmək 2 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”